Tjänster som jag erbjuder

Jag erbjuder tjänster så som konsultuppdrag, stöd och föreläsningar eller kurser inom upphandlingar, utredningar och rättsprocesser. Kontakta mig gärna om ni har frågor eller exempelvis vill boka en kurs.

Stöd i upphandlingar

Rättsutredningar

Rättsprocesser

Kurser/Föreläsningar

Överprövningar

Kontakta  mig gärna om du har frågor eller om du vill boka in en kurs eller föreläsning.