Behandling av personuppgifter i min verksamhet

I min verksamhet behandlas inga känsliga personuppgifter. De består nästan uteslutande av kontaktuppgifter till personer som arbetar hos mina kunder.

Ändamål och rättslig grund för behandling av personuppgifter är dels uppfyllande av avtal dels en intresseavvägning där det faktum att inga känsliga personuppgifter behandlas vägs in i intresseavvägningen. Personuppgifterna rensas med jämna mellanrum.