Mathias Sylvan i media

Här finner du ett axplock av filmer, debattartiklar och rapporter som har publicerats, tillsammans med de senaste nyheterna från verksamheten och sociala medier.

Högsta förvaltningsdomstolen meddelar prövningstillstånd i Alingsåsmålet.

4 oktober 2019

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har meddelat prövningstillstånd i målet mellan Konkurrensverket och Alingsås kommun. Detta är mycket glädjande och ett erkännande av att kommunens talan inte är grundlös. Dock är rättsfrågan i målet - dvs. om skattefinansierade välfärdstjänster är icke-ekonomiska tjänster av allmänt intresse som inte omfattas av upphandlingsregelverket - av sådant slag att den bara kan besvaras av EU-domstolen. HFD bör därför begära förhandsavgörande från EU-domstolen. Se beslutet här.